Liên hệ

Liên hệ

Hino LEXIM

Địa chỉ :Lô 18- A2, KCN Hà Nội Đài tư, 386 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại : 0922 595 898

Email : phuongnt.hinolexim@gmail.com

Website : https://xetaihino3s.com/

Bản đồ

Top