XE TẢI HINO THÙNG LỮNG

mỗi trang

XE TẢI HINO XZU 720 TẢI 3,75 TẤN...

Trọng tải cho phép chở: 3.750 Kgg Kích thước thùng: 5.200 x 2.050 x 480 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO XZU342 TẢI 3,5 TẤN THÙNG...

Trọng tải cho phép chở : 3.400 Kg Kích thước thùng: 5.700 x 1.850 x 500 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO XZU650 TẢI 1,9 TẤN THÙNG...

Trọng tải chở hàng: 1950Kg Kích thước thùng : 4.500 x 1.730 x 490 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO FL8JT7A TẢI 15,3 TẤN...

Tải trọng chở hàng: 15300 Kg Kích thước thùng: 7750 x 2360 x 650 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO FG8JP7A TẢI 9 TẤN THÙNG...

Trọng tải chở hàng: 9.000 Kgg Kích thước thùng xe: 7.000 x 2.360 x 600 mm
LH: 0922.595.898

Top