XE TẢI HINO TỪ 1,5-5 TẤN

mỗi trang

XE TẢI HINO XZU 720 TẢI 4,95 TẤN...

Trọng tải cho phép chở: 3.490 Kgg Kích thước thùng xe: 5300 x 2.060 x 700/1890 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO XZU 352 TẢI 3,4 TẤN...

Trọng tải cho phép chở: 3.800 Kg Kích thước thùng xe: 5.700 x 1.860 x 600/1.850 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO XZU 342 TẢI 4,95 TẤN...

Trọng tải chở hàng: 4.950 Kgg Kích thước thùng xe: 4.450 x 1.850 x 580/1850 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO XZU730 5 TẤN THÙNG MUI BẠT

Trọng tải cho phép chở: 4.800 Kgg Kích thước thùng xe: 5.800 x 2.050 x 600/1.960 mm
LH: 0922.595.898

Top