XE TẢI HINO THÙNG BẠT

mỗi trang

XE TẢI HINO FC9JJTC TẢI 6,5 TẤN...

Trọng tải chở hàng:6.500 Kg Kích thước thùng xe : 5.650 x 2.300 x 730/2.060 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO XZU 720 TẢI 4,95 TẤN...

Trọng tải cho phép chở: 3.490 Kgg Kích thước thùng xe: 5300 x 2.060 x 700/1890 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO XZU 352 TẢI 3,4 TẤN...

Trọng tải cho phép chở: 3.800 Kg Kích thước thùng xe: 5.700 x 1.860 x 600/1.850 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO XZU 342 TẢI 4,95 TẤN...

Trọng tải chở hàng: 4.950 Kgg Kích thước thùng xe: 4.450 x 1.850 x 580/1850 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO XZU730 5 TẤN THÙNG MUI BẠT

Trọng tải cho phép chở: 4.800 Kgg Kích thước thùng xe: 5.800 x 2.050 x 600/1.960 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO FC9JLTC TẢI 6,5 TẤN...

Tải trọng chở hàng : 6.050 Kg Kích thước thùng xe: 6.700 x 2.360 x 680/2080 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO FC9JNTC TẢI 5,9 TẤN...

Trọng tải chở hàngg: 5.900 Kg Kích thước thùng xe : 7.300 x 2.360 x 680/2.080 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO FG8JTT7A TẢI 7,58 TẤN...

Trọng tải cho phép chở: 7.580 Kgg Kích thước thùng xe : 8.900 x 2.360 x 780/2.150 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO FG8JT7A-UTL TẢI 7,4 TẤN...

Tải trọng chở hàng : 7.400 Kgg Kích thước thùng xe: 9,800 x 2.350 x 780/2.150 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO FL8JT7A TẢI 15,4 TẤN...

Tải Trọng cho phép chở : 15.400 Kg Kích thước thùng xe : 7.760 x 2.360 x 780/2150 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO 3 CHÂN FL8JW7A TẢI 14,5...

Tải trọng cho phép chở : 14,5 Tấnn Kích thước thùng xe : 9.400 x 2.360 x 780/2.150 mm
LH: 0922.595.898

XE TẢI HINO 3 CHÂN 2 CẦU THẬT (6x4)...

Tải trọng chở hàng: 14,150 Kg Kích thước thùng xe : 9.400 x 2.360 x 780/2.150 mm
LH: 0922.595.898

Top